TIÊU CHUẨN NSF

Tiêu chuẩn NSF/ANSI 58 bao gồm:

Tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu giải quyết các khía cạnh khác nhau của các hệ thống bao gồm: an toàn của vật liệu khi tiếp xúc với nước uống, tính toàn vẹn của cấu trúc sản phẩm, hiệu suất giảm TDS (tổng chất rắn hòa tan), đánh giá hiệu quả, đánh giá độ thu hồi nước, hiệu suất giảm chất gây ô nhiễm và đáp ứng cung cấp thông tin cho người tiêu dùng.

PHẠM VI

Hệ thống xử lý nước uống thẩm thấu ngược (RO)

YÊU CẦU

Tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu khác nhau. Bên cạnh việc giảm TDS (tổng chất rắn hòa tan) cần thiết, một số loại phổ biến nhất bao gồm crom, crom hóa trị sáu và hóa trị ba, asen, nitrat / nitrit, cadimi, chì, VOCs, bari, độ đục, florua, đồng

THỬ NGHIỆM

Các công bố về an toàn vật liệu, tính toàn vẹn của cấu trúc và giảm thiểu chất gây ô nhiễm (các công bố khác nhau tùy theo sản phẩm).

Tiêu chuẩn NSF/ANSI 42:

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC & TÁC ĐỘNG ĐẾN PHỤ KHOA

Tiêu chuẩn này thiết lập các yêu cầu tối thiểu đối với các hệ thống được thiết kế để giảm các chất gây ô nhiễm liên quan đến sức khỏe.

PHẠM VI

Đầu vào & đầu ra của hệ thống lọc nước

YÊU CẦU

Clo, vị và mùi, cloramin, hạt, sắt, mangan, kẽm và tổng chất rắn hòa tan (TDS)

THỬ NGHIỆM

An toàn vật liệu sử dụng, Hệ thống xử lý loại bỏ các chất gây ảnh hưởng đến sức khỏe (các công bố khác nhau tùy theo sản phẩm)

Tiêu chuẩn NSF/ANSI 53:

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC & HIỆU QUẢ CHO SỨC KHỎE

Tiêu chuẩn này thiết lập các yêu cầu tối thiểu đối với các hệ thống được lọc nước để giảm các chất gây ô nhiễm liên quan đến sức khỏe cụ thể:

PHẠM VI

Đầu vào & đầu ra của hệ thống lọc nước

YÊU CẦU

Tiêu chuẩn này đưa ra hơn 50 yêu cầu giảm thiểu chất gây nguy hiểm cho sức khỏe. Một số loại phổ biến nhất bao gồm: chì, Cryptosporidium, VOCs và chromium.

THỬ NGHIỆM

An toàn vật liệu sử dụng, Hệ thống xử lý loại bỏ các chất gây ảnh hưởng đến sức khỏe (các công bố khác nhau tùy theo sản phẩm)

Tiêu chuẩn NSF/ANSI 401:

HỢP CHẤT NGUY HIỂM & MỨC ĐỘ Ô NHIỄM

Tiêu chuẩn này đề cập đến khả năng của thiết bị xử lý nước loại bỏ tới 15 chất gây ô nhiễm đã được xác định trong các nghiên cứu đã công bố là có trong nước uống. Các chất gây ô nhiễm được đề cập trong NSF / ANSI 401 đã được phát hiện trong nguồn cung cấp nước uống ở mức độ nguy hiểm và có thể ảnh hưởng đến nhận thức của một số người tiêu dùng.

PHẠM VI

Đầu vào & đầu ra của hệ thống lọc nước

YÊU CẦU

Tiêu chuẩn này đưa ra tối đa 15 công bố giảm chất gây ô nhiễm. Một số danh mục phổ biến nhất bao gồm hóa chất, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và các hợp chất hóa học khác.

THỬ NGHIỆM

An toàn vật liệu sử dụng, tính toàn vẹn của cấu trúc hệ thống loại bỏ các hợp chất, chất ô nhiễm ngẫu nhiên cụ thể được nêu trong bộ tiêu chuẩn.

Tiêu chuẩn NSF/ANSI 372 bao gồm:

Yêu cầu về hàm lượng chì có trọng số tối đa là 0,25 phần trăm

Công thức tính hàm lượng chì trung bình có trọng số của mỗi sản phẩm trước khi thử nghiệm

 Các quy trình cụ thể để kiểm tra sản phẩm về hàm lượng chì

Nhận thông tin khuyến mãi từ chúng tôi