Waterdrop Vietnam

Hướng dẫn sử dụng google calendar

I. Google Calendar là gì? Lợi ích khi sử dụng

Google Calendar là một ứng dụng, tiện ích trực tuyến miễn phí của Google giúp bạn sắp xếp và quản lý công việc, lịch hẹn nhanh chóng, dễ dàng.

Những chức năng này hoàn toàn miễn phí và bạn có thể truy cập qua các thiết bị khác nhau như máy tính, máy tính bảngđiện thoại thông minh,...

II. Hướng dẫn cách tạo, chỉnh sửa lịch trong Google

1. Cách tạo lịch mới

Hướng dẫn nhanh

Vào link mở Lịch Google trên máy tính > Nhấp vào biểu tượng dấu + ở cạnh mục Lịch khác > Chọn Tạo lịch mới > Thêm tên và phần mô tả và nhấp vào Tạo lịch > Nhấn vào lịch đó để thêm các sự kiện, cuộc họp và ghi chú và chọn Lưu.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Vào link mở Lịch Google trên máy tính.

Bước 2: Ở góc dưới bên trái, nhấp vào biểu tượng dấu + ở cạnh mục Lịch khác.

Ở góc dưới bên trái, nhấp vào biểu tượng dấu + ở cạnh mục Lịch khác

Ở góc dưới bên trái, nhấp vào biểu tượng dấu + ở cạnh mục Lịch khác

Bước 3: Chọn Tạo lịch mới.

Chọn Tạo lịch mới

Chọn Tạo lịch mới

Bước 4: Thêm tên và phần mô tả cho lịch của bạn và nhấp vào Tạo lịch.

Thêm tên và phần mô tả cho lịch của bạn và nhấp vào Tạo lịch.

Thêm tên và phần mô tả cho lịch của bạn và nhấp vào Tạo lịch.

Bước 5: Lịch được tạo thành công sẽ hiển thị trong phần lịch của tôi ở bên trái.

Lịch được tạo thành công sẽ hiển thị trong phần lịch của tôi ở bên trái

Lịch được tạo thành công sẽ hiển thị trong phần lịch của tôi ở bên trái

Bước 6: Nhấn vào lịch đó để thêm các sự kiện, cuộc họp và ghi chú của bạn. Để tạo sự kiện, cuộc họp, chọn vào ngày bạn muốn, nhập ngày, giờ và điền thông tin ở bảng hiện lên và chọn Lưu.

Để tạo sự kiện, cuộc họp, chọn vào ngày bạn muốn, nhập ngày, giờ và điền thông tin ở bảng hiện lên và chọn Lưu

Để tạo sự kiện, cuộc họp, chọn vào ngày bạn muốn, nhập ngày, giờ và điền thông tin ở bảng hiện lên và chọn Lưu

Vậy và sự kiện đã được ghi chú lại ở lịch của bạn.

Vậy và sự kiện đã được ghi chú lại ở lịch của bạn.

Vậy và sự kiện đã được ghi chú lại ở lịch của bạn.

2. Chỉnh sửa tên lịch của bạn

Hướng dẫn nhanh

Mở Google Lịch > Chọn vào dấu 3 chấm bên cạnh lên lịch muốn chỉnh sửa > Chọn Cài đặt và chia sẻ > Chỉnh sửa các thông tin > Để xóa lịch, chọn Xóa.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở Google Lịch, bên trái mục lịch của tôi bạn sẽ thấy danh sách các lịch mà bạn đã tạo.

Mở Google Lịch, bên trái mục lịch của tôi bạn sẽ thấy danh sách các lịch mà bạn đã tạo

Mở Google Lịch, bên trái mục lịch của tôi bạn sẽ thấy danh sách các lịch mà bạn đã tạo

Bước 2: Để chỉnh sửa lịch, chọn vào dấu 3 chấm bên cạnh lên lịch bạn muốn chỉnh sửa. 

Để chỉnh sửa lịch, chọn vào dấu 3 chấm bên cạnh lên lịch bạn muốn chỉnh sửa

Để chỉnh sửa lịch, chọn vào dấu 3 chấm bên cạnh lên lịch bạn muốn chỉnh sửa

Bước 3: Bạn chọn Cài đặt và chia sẻ để chỉnh sửa lịch, ngoài ra bạn cũng có thể chọn Ẩn khỏi danh sách lịch của tôi hoặc Đổi màu sắc lịch theo ý thích.

Bạn chọn Cài đặt và chia sẻ để chỉnh sửa lịch, ngoài ra bạn cũng có thể chọn Ẩn khỏi danh sách lịch của tôi hoặc Đổi màu sắc lịch theo ý thích

Bạn chọn Cài đặt và chia sẻ để chỉnh sửa lịch, ngoài ra bạn cũng có thể chọn Ẩn khỏi danh sách lịch của tôi hoặc Đổi màu sắc lịch theo ý thích

Bước 4: Chỉnh sửa các thông tin như: tên, mô tả, quyền,… 

Chỉnh sửa các thông tin như: tên, mô tả, quyền

Chỉnh sửa các thông tin như: tên, mô tả, quyền

Bước 5: Để xóa lịch, kéo xuống phía cuối cùng của bảng cài đặt và chọn Xóa. Lịch bạn chọn sẽ được xóa khỏi Lịch của tôi.

Để xóa lịch, kéo xuống phía cuối cùng của bảng cài đặt và chọn Xóa. Lịch bạn chọn sẽ được xóa khỏi Lịch của tôi

Để xóa lịch, kéo xuống phía cuối cùng của bảng cài đặt và chọn Xóa. Lịch bạn chọn sẽ được xóa khỏi Lịch của tôi

III. Cách chia sẻ và cấp quyền Google Calendar

Lưu ý:

Để chia sẻ lịch bạn phải là chủ sở hữu, hoặc nếu muốn chia sẻ lịch không phải của mình, thì bạn cần yêu cầu chủ sở hữu cấp quyền thay đổi và quản lý việc chia sẻ. 

Hướng dẫn nhanh

Mở Google Lịch > Chọn vào dấu 3 chấm bên cạnh lên lịch muốn chia sẻ > Chọn Cài đặt và chia sẻ > Chọn và cài đặt cách thức chia sẻ.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở Google Lịch, bên trái mục lịch của tôi bạn sẽ thấy danh sách các lịch mà bạn đã tạo.

Mở Google Lịch, bên trái mục lịch của tôi bạn sẽ thấy danh sách các lịch mà bạn đã tạo

Mở Google Lịch, bên trái mục lịch của tôi bạn sẽ thấy danh sách các lịch mà bạn đã tạo

Bước 2: Để chia sẻ và cấp quyền lịch, chọn vào dấu 3 chấm bên cạnh lên lịch bạn muốn chia sẻ. 

Để chia sẻ và cấp quyền lịch, chọn vào dấu 3 chấm bên cạnh lên lịch bạn muốn chia sẻ

Để chia sẻ và cấp quyền lịch, chọn vào dấu 3 chấm bên cạnh lên lịch bạn muốn chia sẻ

Chia sẻ với tất cả mọi người:

Bước 3: Trong mục Quyền truy cập, tích vào ô Hiển thị cho mọi người để chia sẻ rộng rãi.

Trong mục Quyền truy cập, tích vào ô Hiển thị cho mọi người để chia sẻ rộng rãi

Trong mục Quyền truy cập, tích vào ô Hiển thị cho mọi người để chia sẻ rộng rãi

Bước 4: Bên cạnh ô Hiển thị cho mọi người, nhấn vào mũi tên để mở rộng danh sách và đánh dấu vào các ô thể hiện cách bạn muốn chia sẻ.

Bên cạnh ô Hiển thị cho mọi người, nhấn vào mũi tên để mở rộng danh sách và đánh dấu vào các ô thể hiện cách bạn muốn chia sẻ

Bên cạnh ô Hiển thị cho mọi người, nhấn vào mũi tên để mở rộng danh sách và đánh dấu vào các ô thể hiện cách bạn muốn chia sẻ

Bước 5: Nhấn vào Lấy đường liên kết có thể chia sẻ.

Nhấn vào Lấy đường liên kết có thể chia sẻ

Nhấn vào Lấy đường liên kết có thể chia sẻ

Bước 6: Nhấn vào Sao chép đường liên kết, lúc này link chia sẻ sẽ được lưu vào bộ nhớ tạm, bạn có thể sao chép vào gửi cho mọi người. Bất kỳ ai có đường liên kết đều có thể xem được lịch này.

Nhấn vào Sao chép đường liên kết, lúc này link chia sẻ sẽ được lưu vào bộ nhớ tạm

Nhấn vào Sao chép đường liên kết, lúc này link chia sẻ sẽ được lưu vào bộ nhớ tạm

Chia sẻ với các cá nhân

Bước 3: Trong phần Chia sẻ với những người cụ thể, hãy nhấp vào Thêm người.

rong phần Chia sẻ với những người cụ thể, hãy nhấp vào Thêm người

rong phần Chia sẻ với những người cụ thể, hãy nhấp vào Thêm người

Bước 4: Thêm địa chỉ email của người bạn muốn chia sẻ. Hãy dùng trình đơn thả xuống để điều chỉnh các tùy chọn cài đặt quyền của họ.

Thêm địa chỉ email của người bạn muốn chia sẻ. Hãy dùng trình đơn thả xuống để điều chỉnh các tùy chọn cài đặt quyền của họ

Thêm địa chỉ email của người bạn muốn chia sẻ. Hãy dùng trình đơn thả xuống để điều chỉnh các tùy chọn cài đặt quyền của họ

Bước 5: Nhấp vào Gửi. Vậy là bạn đã gửi lịch đến người bạn muốn rồi!

Nhấp vào Gửi. Vậy là bạn đã gửi lịch đến người bạn muốn rồi

Nhấp vào Gửi. Vậy là bạn đã gửi lịch đến người bạn muốn rồi

Lưu ý: Với cách chia sẻ này, chỉ những người nhận được liên kết chia sẻ lịch qua email mới có thể xem được lịch. Người nhận cần phải nhấp vào đường liên kết được gửi qua email để thêm lịch vào danh sách của họ.

Chia sẻ bài viết:
Tags: #calendar #google #kienthuchay #kienthucvanphong #lich #locnuocro #locnuocwaterdrop
Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng google calendar
Bài trước Bài sau
Viết bình luận
Bài viết liên quan
Mô hình SMART là gì? Cách xác định mục tiêu SMART

Mô hình SMART là gì? Cách xác định mục tiêu SMART

27/03/2023

Mô hình SMART đóng vai trò quan trọng trong việc giúp doanh nghiệp đạt được năng suất và hiệu quả cao trong các ...

Cách cân bằng độ PH trong nước sinh hoạt hàng ngày

Cách cân bằng độ PH trong nước sinh hoạt hàng ngày

22/03/2023

Chắc hẳn bất cứ ai trong chúng ta cũng từng nghe đến độ pH. Vậy độ pH là gì? Cân bằng độ pH trong nước như thế n...

Hướng dẫn sử dụng Google forms cho phép người dùng tải tài liệu trực tiếp lên Google driver

Hướng dẫn sử dụng Google forms cho phép người dùng tải tài liệu trực tiếp lên Google driver

08/03/2023

1. Google Form hay Google Biểu mẫu Biểu mẫu Google hay Form Google chính là một trong số các công cụ được Google phát...

Những lời chúc ngày 8/3 cho đồng nghiệp nữ hay, ấn tượng, ý nghĩa

Những lời chúc ngày 8/3 cho đồng nghiệp nữ hay, ấn tượng, ý nghĩa

04/03/2023

Gửi tặng những lời chúc mừng ngày 8/3 đến các đồng nghiệp nữ không chỉ tạo ấn tượng tốt với họ mà...

Cách tạo mã QR bằng Zalo

Cách tạo mã QR bằng Zalo

28/02/2023

Cách tạo mã QR bằng Zalo Zalo QR là một trang web cho phép người dùng có thể tự tạo mã QR cho website và tùy chỉnh...

Cách sử dụng Pivot table thống kê và  làm  báo cáo

Cách sử dụng Pivot table thống kê và làm báo cáo

25/02/2023

I. Pivot table là gì và lợi ích của việc sử dụng Pivot table Pivot table là một trong những công cụ thống kê dữ liệu ...

Hướng  dẫn tạo Google Form chuyên nghiệp

Hướng dẫn tạo Google Form chuyên nghiệp

25/02/2023

I. Lợi ích việc tạo Google Form trên Google Drive Tạo bảng thu nhập thông tin một cách dễ dàng và nhanh chóng. Nh...

Nhận thông tin khuyến mãi từ chúng tôi