Hướng dẫn tra cứu thông tin bảo hành

 

 

Hướng dẫn tra cứu thông tin bảo hành : 

Bước 1 : Quét mã QR code trên tem bảo hành

Bước 2  : Kiểm tra thông tin kích hoạt bảo hành sản phẩm

Bước 3 : Liên hệ thông qua số Hotline.

Nhận thông tin khuyến mãi từ chúng tôi