Hướng dẫn kích hoạt bảo hành

Bao gồm các bước sau : 

Bước 1 : Cạo lớp tráng bạc trên tem kích hoạt bảo hành

Bước 2 : Quét mã QR code và nhập thông tin bảo hành

Bước 3 : Xác nhận kích hoạt bảo hành. 

Nhận thông tin khuyến mãi từ chúng tôi